Selecteer een pagina

Over Sidelines

Sidelines is een initiatief van Kim Erkens en Jordi Filali. De twee leerden elkaar kennen toen ze studeerden aan de Rockacademie en zaten samen in het muzikale project Kroons. Jordi is tweeënhalf jaar geleden voor het eerst vader geworden en heeft zijn kind slechts één keer mogen zien, vlak na de geboorte. Deze verdrietige situatie vormde voor Kim en Jordi de aanleiding om het project Sidelines te starten. Gelukkig heeft Jordi inmiddels, na een rechtszaak, een omgangsregeling met zijn zoon. Ze leren elkaar nu eindelijk kennen, na tweeënhalf jaar. Naast de website, maakten initiatiefnemers Jordi Filali en Kim Erkens ook de EP Access Denied onder de naam UG x Lula Ross. Deze EP bevat zes nummers over de periode dat Jordi zijn zoon Fos niet kon zien en wat dat met hem deed.

Luister Access Denied hier

80.000 vaders

Officiële cijfers zijn niet bekend, maar naar schatting zien 80.000 vaders (en 16.000 moeders) in Nederland hun eigen kinderen (ongewenst) niet meer. Project Sidelines richt zich in beginsel op de groep verstoten vaders omdat verstoten ouderschap meestal bij vaders voorkomt en Jordi’s verhaal het startpunt vormt van Sidelines. Doordat de moeder, buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap, de vader voor of kort na de geboorte van hun kind toestemming moet geven tot erkenning van zijn kind, heeft de moeder in de beginsituatie meer rechten dan de vader. Daarnaast worden moeders in Nederland nog steeds gezien als de belangrijkste opvoeders en om deze redenen wil Sidelines, samen met Stichting Vader Kennis Centrum, verstoten vaders uit de schaduw halen en hun stem hoorbaar maken. Dit is niet alleen in het belang van de vader; het kennen en zorg en opvoeding ontvangen van beide ouders is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Vooroordelen

Een conflict tussen beide ouders ligt vaak ten grondslag aan het weghouden van het kind bij de vader. De meest gestelde vraag over verstoten vaderschap is: “Wat hebben die vaders dan gedaan dat ze hun kinderen niet meer mogen zien?” Achter deze vraag schuilt het vooroordeel dat de vader de veroorzaker is van het conflict waar beide ouders debet aan kunnen zijn. De vraag positioneert de man als dader en de vrouw als slachtoffer, maar is dat terecht?

Capabele vader

Wanneer moeders hun kind weghouden bij hun ex, de vader, kan de vader als hij mede het gezag heeft een rechtszaak beginnen of naar de politie gaan om omgang af te dwingen. De politie zegt in die gevallen, vaak ten onrechte, dat het geen strafzaak is en verwijst door naar het civiel recht.
Als de vader geen gezag heeft kan hij sowieso geen beroep doen op het strafrecht en kan hij alleen omgang verkrijgen via het civiel recht. Hulpverleningsorganisaties in het civiel recht geven vaak aan dat niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. In plaats daarvan wordt er gekeken naar het profiel van de vader; heeft hij een baan, een huis, geen onderliggende problemen? Als dat allemaal in orde is kan hij, als moeder niet tegenwerkt, een omgangsregeling krijgen. De man moet dus aantonen een capabele vader te zijn. Voor de hoofdopvoeder, in deze gevallen de moeder, geldt dat niet.

2-0 achterstand

Buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben vader en moeder in beginsel niet dezelfde rechten bij de geboorte van een kind. Maar ook als beide ouders wel dezelfde rechten hebben worden moeders over het algemeen nog gezien als de hoofdopvoeder. Zou dit anno 2022 niet anders en beter kunnen? Waarom moet vaderbetrokkenheid bevochten worden vanuit een 2-0 achterstand?

Gelijke rechten voor vaders en moeders

Bas van ’t Hof, Vader Kennis Centrum: “Gelijke rechten voor vaders en moeders is een grondrecht dat is geregeld in internationale verdragen. Maar in de praktijk mag je als vader blij zijn met een omgangsregeling van een weekend per veertien dagen. Rechters gaan uit van ‘het oude denken’ in plaats van gelijkwaardig ouderschap. Nog steeds worden vaders, wiens kinderen door moeder worden weggehouden, als zij op zoek gaan naar hun kinderen in Nederland als “stalkers” aangemerkt. Dit ondanks het feit dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens recent nog overheidsorganisaties heeft veroordeeld die zich niet voldoende hebben ingezet om oudervervreemding te voorkomen.”

 

Geëmancipeerde samenleving

Kim Erkens stelt de vraag: “Zou, in een geëmancipeerde samenleving, het startpunt van vader en moeder niet gelijk moeten zijn? Niet alleen om hiermee de emancipatie van de man te onderstrepen, maar ook die van de vrouw. Want als we gelijke rechten voor man en vrouw willen, moeten we dan niet beginnen met een gelijke verdeling van de opvoeding en dat op alle vlakken zoveel mogelijk faciliteren met als beginwaarde vader en moeder gelijke rechten te geven?

Meer over dit onderwerp:

– Elena Lindemans maakte de prachtige docu Verstoten Vaders. Hierin is ook zijlijnvader Gerard te zien.

Vader Kennis Centrum maakt zich hard voor rechten van vaders en heeft veel expertise op het gebied van ouderverstoting.